สินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทย

            

          

        เป็นบริการสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ที่ต้องการซื้อรถใหม่หรือรถใช้แล้วมาใช้งาน
   สินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทยเป็นการบริหารเงิน ที่ช่วยให้การซื้อรถเป็นเรื่องง่ายๆ และสะดวกรวดเร็ว เพียงชำระเงินดาวน์ส่วนหนึ่ง และส่วนที่เหลือจะนำมาคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นการคิดคำนวณในอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา และกำหนดเป็นค่างวดเช่าซื้อ งวดละเท่ากัน เมื่อผ่อนชำระจนครบกำหนดอายุสัญญา จะได้รับกรรมสิทธิ์ในรถคันที่เช่าซื้อ 
    
        ทั้งนี้ท่านสามารถขอปิดบัญชีก่อนกำหนดได้โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ พร้อมได้รับส่วนลดดอกเบี้ยปิดบัญชีก่อนถึงกำหนด 50% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หรือท่านสามารถโอนสิทธิ์เช่าซื้อนี้ให้กับบุคคลอื่นได้

    

     

   หมายเหตุ/เงื่อนไข
   1.  

    1. ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติยอดจัดเช่าซื้อ อัตราดอกเบี้ย และพิจารณาสินเชื่อรวมถึงข้อกำหนด
        ผู้ค้ำประกันตามนโยบายเครดิตของ บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด

    2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    

    

   สอบถามเพิ่มเติม : KLeasing  Call Center 0-2696-9999

    
    

   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท์: 0-26969999 โทรสาร : 0-26969966