ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ สำหรับเงินให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์


   ไฟล์ดาวน์โหลด
   อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ สำหรับเงินให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์ใหม่และผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 1 ส.ค. 56)(82 KB)

   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย
   อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท์: 0-2696-9999 โทรสาร : 0-2696-9966