อัตราและค่าธรรมเนียม


   ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ สำหรับเงินให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์
   ไฟล์ดาวน์โหลด
   อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ สำหรับเงินให้สินเชื่อเงินกู้เพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์ใหม่และผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 1 ส.ค. 56)(82 KB)


   ประกาศอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ สำหรับสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย
   ไฟล์ดาวน์โหลด
   อัตราดอกเบี้ยเช่า สำหรับสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย (เริ่มใช้ 1 ส.ค. 56)(73 KB)


   ประกาศอัตราดอกเบี้ยของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
   ไฟล์ดาวน์โหลด
   อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 1 ส.ค. 56)(347 KB)
   อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 7 มิ.ย. 56)(66 KB)
   อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 1 ต.ค. 55)(66 KB)
   อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 1 ต.ค. 54)(91 KB)
   อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 1 ส.ค. 54)(40 KB)
   อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 9 ก.พ. 53)(59 KB)
   อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 1 เม.ย. 52)(41 KB)
   อัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว (เริ่มใช้ 1 ก.ย. 51)(59 KB)

   ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
   ไฟล์ดาวน์โหลด
   อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (เริ่มใช้ 20 ส.ค. 57) (3 MB)
   อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และเช่าแบบลีสซิ่ง (เริ่มใช้ 15 ส.ค. 56) (467 KB)
   อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (เริ่มใช้ 1 มี.ค. 56) (67 KB)
   อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (เริ่มใช้ 12 เม.ย. 55)(76 KB)
   อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (เริ่มใช้ 1 มิ.ย. 54)(67 KB)
   อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (เริ่มใช้ 16 ก.ย. 52)(65 KB)
   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย
   อาคารธนาคารกสิกรไทย 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท์: 0-2696-9999 โทรสาร : 0-2696-9966