ช่องทางการให้บริการ

   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด สำนักงานใหญ่
   ที่ตั้ง

   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

    

   0-26969999

    

   0-26969966

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น. , 08.30 - 16.00 น. (เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ชั้น 1)
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจอุบลราชธานี 
   ที่ตั้ง

    13/17-18  หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง  อุบลราชธานี      จ.อุบลราชธานี 34000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

    

   0-4531-5755

    

   0-4531-5758-9

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจสุราษฏร์ธานี
   ที่ตั้ง

    4/38-39  หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี 84000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

    

   0-7720-5739

    

   0-7720-5730-1

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจชลบุรี
   ที่ตั้ง

   อาคารธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนวชิรปราการ  ชั้น 2-3 (หลังอาคารธนาคารกสิกรไทย)  เลขที่444  ถนนวชิรปราการ  ตำบลมะขามหย่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี  20000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-3828-2815

    

   0-3828-2816-7

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจหาดใหญ่
   ที่ตั้ง
   อาคารธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อยช่องเขา  มอ.หาดใหญ่   ชั้น3-4  เลขที่308, 310 ถนนศุภสารรังสรรค์ ตำบลหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-7424-7721

    

   0-7424-7722

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจราชบุรี
   ที่ตั้ง
   อาคารธนาคารกสิกรไทย  สาขาย่อยถนนศรีสุริยวงศ์  เลขที่ 162/65  ถนนศรีสุริยวงศ์  ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-3232-2171

    

   0-3232-2172

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจพิษณุโลก
   ที่ตั้ง
   อาคารธนาคารกสิกรไทย  สาขาพิษณุโลก  ชั้น3  เลขที่144/1  ถนนบรมไตรโลกนารถ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-5524-5161

    

   0-5524-5162

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจย่อยนครสวรรค์
   ที่ตั้ง
   อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสายเอเชีย  เลขที่1016/6-8  ถนนพหลโยธิน  ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-5622-8021

    

   0-5622-8022-3

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจจันทบุรี
   ที่ตั้ง
   อาคารธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนศรีรองเมือง ชั้น2-3  เลขที่103  ถนนศรีรองเมือง ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  22000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-3931-1528

    

   0-3931-1591-2

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจสระบุรี
   ที่ตั้ง
   อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาสระบุรี 168 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-3621-1978

    

   0-3621-1987-8

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจภูเก็ต
   ที่ตั้ง
   อาคารธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี ชั้น2 เลขที่ 58/34 หมู่ที่6 ตำบลรัษฎ
   อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-7637-3418

    

   0-7637-3422-3

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจเชียงใหม่
   ที่ตั้ง
   อาคารธนาคารกสิกรไทย  สาขาถนนมูลเมือง  ชั้น3  เลขที่205/3-6  ถนนมูลเมือง  ตำบลศรีภูมิ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50200

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-5321-7965

    

   0-5321-7940-1

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจอุดรธานี
   ที่ตั้ง
   654/15 หมู่4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-4229-2311

    

   0-4229-2305-6

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ศูนย์บริการธุรกิจนครราชสีมา
   ที่ตั้ง
   อาคารธนาคารกสิกรไทย 53, 55  สาขาถนนจอมสุรางค์ยาตร์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-4425-1488

    

   0-4425-2638

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   ชื่อสาขา
   บริษัท  ลีสซิ่งกสิกรไทย  จำกัด  ศูนย์บริการธุรกิจขอนแก่น 
   ที่ตั้ง
   เลขที่ 182/22  หมู่ 4 ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  40000  

   โทรศัพท์

    

   แฟกซ์

   0-4322-6711

    

   0-4322-6712-3

    

   เวลาทำการ
   08.30 - 17.00 น.
   แผงผังเว็บไซต์ | © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำกัด
   400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทรศัพท์: 0-26969999 โทรสาร : 0-26969966