เยี่ยมเยือนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ

          เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 คุณอิสระ วงศ์รุ่ง ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคุณศิววงศ์  แก้วกระจ่างสินธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์บริการธุรกิจพิษณุโลก บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย เดินทางเยี่ยมเยือนพร้อมหารือแนวทางธุรกิจกับผู้แทนจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ  ได้แก่ กลุ่มผู้แทนจำหน่ายรถยนต์มาสด้าและรถยนต์ฮุนได  (ซ้าย)  ในจ.พิษณุโลก และจ.อุตรดิตถ์ คุณรังสรรค์ ชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.มิตซูพิษณุโลก, บจก.เอ็ม ดี มอเตอร์, บจก.เบสท์ มอเตอร์ และบจก.ทีบีบี มอเตอร์,  กลุ่มฮกอันตึ้ง (กลางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุ  ในจ.พิษณุโลก  .อุตรดิตถ์  .สุโขทัย  และ จ.ตาก   คุณสุกิจ   มหาแถลง ประธานกรรมการคุณ ยู ฮวด ตัน กรรมการผู้จัดการ และคุณสุรเกติ์ มหาแถลง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจก.อีซูซุพิษณุโลกฮกอันตึ้ง, บจก.     อีซูซุตากฮกอันตึ้งบจก.อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันตึ้ง แล ะบจก.อีซูซุสุโขทัยฮกอันตึ้ง, และกลุ่มเครือนิธิบูรณ์ กรุ๊ป (ขวาผู้แทนจำ   หน่ายรถยนต์ซูซูกิเกียโปรตอน และDFM  ใน จ.พิษณุโลก    คุณเทียนชัย นิตยเมฆินทร์ กรรมการผู้จัดการ  บจก.นิธิบูรณ์เซลส์       แอนเซอร์วิส และบจก.นิธิบูรณ์ยนตรการ