​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเมินสินเชื่อรถช่วยได้ (ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ)

รถยนต์ที่ต้องการประเมิน

วงเงินที่ต้องการกู้

Best Deal
บาท
คำนวณ

ผลการคำนวณ

(ยอดกู้ยอดจัดไฟแนนซ์) 0 บาท

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

72
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
Best Deal
60
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
48
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
36
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
24
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
12
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*

เงินที่ผ่อนต่อเดือน (บาท / เดือน)

ระยะเวลาผ่อน (เดือน)

72
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
60
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
Best Deal
48
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
36
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
24
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*
12
0  บ./ด.
ดอกเบี้ย 0%
*

เงินที่ผ่อนต่อเดือน (บาท / เดือน)

*หลักเกณฑ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด

**ผลการคำนวณค่างวดต่อเดือนข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

***การคำนวณข้างต้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถทราบค่างวดที่ต้องผ่อนชำระต่อเดือน เงื่อนไข เงินดาวน์ และอัตราดอกเบี้ย สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

​​

​​