​​​​​​​ ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ​

กู้ง่าย ได้ไว แค่มีเล่มทะเบียน​​​

Linked Slide
​​​

รถ​อายุสูงสุด 16 ปี
เปลี่ยนเป็นเงินได้
เพียงใช้เล่มทะเบียน

*โดยผู้ขอสินเชื่อตกลงยินยอมส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่ลีสซิ่งกสิกรไทยครอบครองโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้ลีสซิ่งกสิกรไทย
และเมื่อชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้วลีสซิ่งกสิกรไทยจึงจะส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรถคืนผู้ขอสินเชื่อ

โปะได้ รับเงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม ​ ​
ดอกเบี้ย เริ่มต้น 0.​​​69%* ต่อเดือน​

*สำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.69% ต่อเดือน เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ซึ่งเมื่อคำนวณ
แบบลดต้นลดดอก(Effective Rate)​ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน จะเทียบเคียงเท่ากับอัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี​

ผ่อนสบายๆ ​
นานสูงสุด 72 เดือน

*อายุรถต้องไม่เกิน 16 ปี นับแต่ปีที่จดทะเบียนจนถึงปีที่สมัครสินเชื่อ และเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อน จะต้องไม่เกิน 21 ปี โดยรถต้องอยู่​ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่มีความชำรุดบกพร่อง​

วงเงินกู้ของราคาประเมินรถยนต์สูงสุด*

*การพิจารณาวงเงินขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของบริษัทฯ​​

ทำไมต้อง


ทำไมต้อง

1

ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม

2

โปะได้ ปิดก่อน ลดดอกเบี้ย 100%

3

ลดต้นลดดอก

4

ให้วงเงินสูง

5

อนุมัติภายใน 24 ชม.

6

ผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน

7

รับรถอายุสูงสุด 16 ปี

8​​

ไม่ต้องมีคนค้ำ


​​​

รายละเอียดการขอสินเชื่อ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม​
คุณสมบัติ ดาวน์โหลดคำอธิบายผลิตภัณฑ์​

บุคคลธรรมดา

 • อายุ 20 - 70 ปี
 • อายุงานขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงาน / อายุกิจการ 2 ปี​
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ หรือภาระผูกพันใด ๆ หรืออยู่ระหว่างผ่อนชำระทื่อื่น (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด)
 • รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท / เดือน
เอกสาร

บุคคลธรรมดา

เอกสารหลัก

 • ใบคำขอผู้ขอสินเชื่อ และใบคำขอผู้ค้ำประกัน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน 2 ชุด
 • สำเนาเล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ทุกหน้า 1 ชุด

เอกสารแสดงรายได้

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ 1 ชุด หรือ
 • บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) (กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แสดงรายได้ปีล่าสุด หรือย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน 1 ชุด
 • รายงานการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด

เจ้าของกิจการ

 • ทะเบียนพาณิชย์ 1 ชุด
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
 • ใบชี้แจงรายได้ลูกค้าและรูปกิจการ (พนักงานสาขาเป็นผู้จัดทำ) 1 ชุด

เอกสารอื่น ๆ

 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) 1 ชุด
 • สำเนาหน้าบัญชีกสิกรไทย (ถ้ามี) เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีแทนการจ่ายเช็ค 1 ชุด
 • เล่มคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ตัวจริงของลูกค้าคำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ คืออะไร ?

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ เป็นสินเชื่อกู้ยืมเงิน สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปราศจากภาระผูกพันใด ๆ มาขอสินเชื่อแบบใช้สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เป็นหลักประกัน โดยผู้ขอสินเชื่อยังคงครอบครองและใช้รถยนต์ได้ตามปกติ

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือไม่ ?

ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ โดยผู้ขอสินเชื่อทำสัญญากู้ยืมเงิน และเซ็นเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้บริษัทไว้เป็นหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยสำหรับแคมเปญครั้งนี้เป็นอย่างไร ?

เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)

บริษัทให้วงเงินสินเชื่อของสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ เท่าไหร่ ?

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวตามราคาประเมินรถยนต์สูงสุด 90% โดยให้วงเงินอนุมัติเริ่มต้น 100,000 บาทขึ้นไป

รถยนต์ตั้งแต่ปีไหนบ้างที่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ ?

รถยนต์อายุรถไม่เกิน 16 ปีและรวมระยะเวลาผ่อนแล้วต้องไม่เกิน 21 ปี (คำนวณจากวันจดทะเบียนรถยนต์ถึงวันที่สมัครสินเชื่อ) อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่ชำรุดบกพร่อง