วันนี้ - 31 ธ.ค. 2561

สินเชื่อรถครบทุกด้าน พิเศษสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย

  • ​​​​สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ ดอกเบี้ยต่ำสุด 1.89%
  • สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย รับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.55%

  • รับเพิ่มฟรี ตู้แช่เก็บอุณหภูมิติดรถยนต์ มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ตู้

เงื่อนไขการร่วมรายการ

  1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ (รถใหม่ป้ายแดง) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 61 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 รับฟรีตู้แช่เก็บอุณหภูมิติดรถยนต์ มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ตู้ และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 1.89% ต่อปี (เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการ) และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
  2. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 61 ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 รับฟรีตู้แช่เก็บอุณหภูมิติดรถยนต์ มูลค่า 2,990 บาท จำนวน 1 ตู้ และรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0.55% ต่อปี กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เฉพาะลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี สำหรับลูกค้าใน กทม.และปริมณฑลจะต้องมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท และสำหรับต่างจังหวัดมีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และรถมีอายุไม่เกิน 10 ปี มีสภาพปกติไม่มีความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ ลูกค้าต้องไม่เคยมีประวัติค้างชำระค่างวดเกินกว่า 3 เดือน
  3. การพิจารณาเครดิตเป็นไปตามนโยบายเครดิตของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
  5. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสมัครสินเชื่อรถใหม่​​ ​    สนใจสมัคร​​สินเชื่อรถช่วยได้​

​​