1 ก.พ. 2564 - 31 มี.ค. 2564

สินเชื่อรถช่วยได้ ไร้กังวล


       ​​

เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถยนต์ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 64 ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 64 และมียอดขอสินเชื่อ (Finance Amount) ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับฟรี ประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (ประเภทประกันอุบัติเหตุ P.A.) ทุนประกัน 100,000 - 300,000 บาท มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
2. สิทธิการได้รับทุนประกันภัยคุ้มครอง ดังนี้ ทุนประกัน 100,000 วงเงินสินเชื่อระหว่าง 100,000 บาท ถึง 199,999 บาท ทุนประกัน 200,000 วงเงินสินเชื่อระหว่าง 200,000 บาท ถึง 299,999 บาท ทุนประกัน 300,000 วงเงินสินเชื่อระหว่าง 300,000 บาท ขึ้นไป
3. สามารถใช้สิทธิประโยชน์แคมเปญนี้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้
4. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​