1 ก.พ. 2564 - 31 มี.ค. 2564

สินเชื่อรถช่วยได้ ช่วย 2 ต่อ       ​

เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ ที่เลือกผ่อนชำระทั้งอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2564 รับฟรี บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) โดยจะจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัสให้กับลูกค้าภายใน 45 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาและเบิกใช้วงเงินแล้ว
2. รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะเลือกผ่อนชำระแบบอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และสมัครบริการ หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย (K-Direct Debit)
3. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิไปให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นได้
4. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า