1 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564

สินเชื่อรถช่วยได้ ช่วย 3 ต่อ*

​​ 

​​​       


เงื่อนไข
*1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ (รถยนต์และรถบรรทุก) และสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ  ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2564 รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ ดังนี้
(1.1) ต่อที่ 1 พิเศษขยายระยะเวลาการผ่อนงวดแรกไปอีก 90 วัน นับจากวันที่สัญญาเริ่มต้น โดยต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระตามสัญญา ตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป
(1.2) ต่อที่ 2 รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ โดยจะจัดส่งบัตรกำนัลให้กับลูกค้าภายใน 45 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาและเบิกใช้วงเงินแล้ว
(1.3) ต่อที่ 3 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี สำหรับ สินเชื่อรถช่วยได้ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ และสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ กรณีที่เลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย (K-Direct Debit) 
2. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​