1 พ.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564

สินเชื่อรถช่วยได้ ช่วย 3 ต่อ*

​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​       


เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ (รถยนต์, รถบรรทุก) และสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ  ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 ก.ย. 2564 ที่ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2564 รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ ตามเงื่อนไข ดังนี้
*(1.1) ต่อที่ 1 รับสิทธิพิเศษขยายระยะเวลาการผ่อนงวดแรกไปอีก 90 วัน นับจากวันที่สัญญาเริ่มต้น โดยต้องมีระยะเวลาการผ่อนชำระตามสัญญา ตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป เฉพาะลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ กรณีที่ปลอดภาระหนี้ เท่านั้น
(1.2) ต่อที่ 2 รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 500 บาท (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ทุกประเภท โดยจะจัดส่งบัตรกำนัลให้กับลูกค้าภายใน 45 วัน หลังเกิดเป็นสัญญาและเบิกใช้วงเงินแล้ว
(1.3) ต่อที่ 3 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เมื่อสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย (K-Direct Debit) สำหรับสินเชื่อประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ (รถยนต์, รถบรรทุก) กรณีที่เลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ และสินเชื่อรถช่วยได้ประเภทจำนำทะเบียน​รถ 
2. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด 
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*หมายเหตุ: กรณีที่ลูกค้ายังไม่ปลอดภาระหนี้ ในขณะยื่นสมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถ เมื่อได้รับอนุมัติ จะได้รับสิทธิเพียงต่อที่2 และต่อที่3 เท่านั้นภายใต้เงื่อนไขข้างต้น