1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

สินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทย สิทธิพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้พิพากษา

  • ​​​สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทย (รถใหม่ป้ายแดง) ดาวน์เริ่มต้น 0% สำหรับทุกแบรนด์ ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 2.09% สำหรับแบรนด์รถยนต์ที่เข้าร่วมรายการ​
เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถใหม่กับบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2562 และได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 62
2. ดาวน์เริ่มต้น 0% สำหรับทุกแบรนด์
3. อัตราดอกเบี้ย 2.09% สำหรับแบรนด์รถยนต์ที่เข้าร่วมรายการ
4. ลูกค้ากลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ และผู้พิพากษา เท่านั้น
5. ขอสงวนสิทธิ์แคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้
6. การพิจารณาเครดิตเป็นไปตามนโยบายเครดิตของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
8. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า