1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

สินเชื่อรถครบทุกด้าน พิเศษสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สินเชื่อรถครบทุกด้าน พิเศษสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย

  • สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทย (รถใหม่ป้ายแดง) ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 2.09%
  • สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย รับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.55% ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกเงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทย (รถใหม่ป้ายแดง) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2562 ได้รับอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อภายในวันที่ 31 ก.ค. 2562 เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย (K-Payroll) ตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนด โดยมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 2.09% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการ) รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัสมูลค่า 1,000 บาท และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
2. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยประเภทโอนเล่มทะเบียนสำหรับรถยนต์ที่เลือกผ่อนชำระทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. ถึง 30 มิ.ย. 2562 ได้รับอนุมัติ เกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อและเบิกใช้วงเงินภายในวันที่ 31 ก.ค. 2562 เฉพาะลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ณ วันยื่นสมัคร มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงานแล้ว เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ รถยนต์มีอายุไม่เกิน 16 ปี (คำนวณจากวันจดทะเบียนรถยนต์ถึงวันที่สมัครสินเชื่อ) รถยนต์อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติไม่มีความชำรุดบกพร่องและลูกค้าไม่เคยมีประวัติค้างชำระค่างวดเกินกว่า 3 เดือน รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัสมูลค่า 1,000 บาท และเฉพาะลูกค้าที่เลือกผ่อนชำระแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0.55%ต่อปี
3. ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญนี้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้
4. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​