1 ม.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562

สินเชื่อรถครบทุกด้าน พิเศษสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย

​​​​​​​​​​สินเชื่อรถครบทุกด้าน พิเศษสำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย

  • สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ ดอกเบี้ยต่ำสุด 2.09%
  • สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย รับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.55%
  • รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท


เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ (รถใหม่ป้ายแดง) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2562 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2562  รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 2.09% ต่อปี (เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการ) โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน 
2. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ที่เลือกผ่อนชำระทั้งอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2562 ได้รับการอนุมัติ เกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2562  รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท และได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0.55% ต่อปีเฉพาะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเท่านั้น โดยลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี ณ วันยื่นใบสมัคร มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงานแล้ว ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ รถยนต์มีอายุไม่เกิน 16 ปี (คำนวณจากวันจดทะเบียนรถยนต์ถึงวันที่สมัครสินเชื่อ) อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่มีความชำรุดบกพร่อง ทั้งนี้ ลูกค้าต้องไม่เคยมีประวัติค้างชำระค่างวดเกินกว่า 3 เดือน
3. ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญนี้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้
4. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วง​