9 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561

สิทธิพิเศษในงาน Money Expo Chiangmai 2018

​​​​​​​​​รับของสมนาคุณ Teddy House Exclusive Gift Set for KLeasing รวมมูลค่า 2,200 บาท 

พิเศษเฉพาะในงาน Money Expo Chiangmai 2018  9 - 11 พ.ย. 2018 นี้เท่านั้น

เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ผ่อนชำระค่างวดทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ในช่วงระหว่างวันที่ 2 – 11 พฤศจิกายน 2561 เกิดเป็นสัญญาและเบิกใช้วงเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. เฉพาะลูกค้าที่ผ่อนชำระค่างวดตรงตามกำหนด ไม่มีค่าเบี้ยปรับหรือค่าติดตามทวงถามหนี้ จนครบ 6 งวดแรก รับสิทธิ์เงินคืน (Cash back) 8%  ของค่างวดต่อเดือน (เฉพาะเดือนแรก) โดยรับเงินคืนภายใน 60 วัน ภายหลังผ่อนชำระครบ 6 งวด
3. รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 800 บาทเมื่อสมัครบริการ หักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย (K-Direct Debit) 3 งวดแรก บริษัทจะจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส ให้กับลูกค้าภายใน 60 วัน ภายหลังมีการหักบัญชีอัตโนมัติ 3 งวดแรก
4. รับส่วนลดดอกเบี้ยเช่าซื้อ 0.88 % ต่อปี (เฉพาะ 3 งวดแรก) กรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และมีระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 60 เดือนขึ้นไป
5. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยภายในงาน Money Expo Chiangmai  2018 ระหว่างวันที่  9 – 11 พฤศจิกายน 61 โดยมียอดสินเชื่อตั้งแต่ (Finance Amount) 100,000 บาทขึ้นไป และได้รับการอนุมัติเบื้องต้น (Pre-Approved) ภายในงาน Money Expo Chiangmai 2018 รับเพิ่มชุดของสมนาคุณ Teddy House Exclusive for KLeasing 2 ชิ้น ประกอบด้วยกระเป๋า Teddy House Sport Bag และหมอนผ้าห่ม Teddy House มูลค่ารวม 2,200 บาท (สงวนสิทธิ์ของสมนาคุณ 1 สัญญา ต่อ 1 สิทธิ์)
6. การแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น (Pre-Approved) เป็นการแจ้งผลเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาเครดิตเป็นไปตามนโยบายเครดิตของบริษัทฯ
7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า