22 มี.ค. 2564 - 15 เม.ย. 2564

สิทธิพิเศษช่วงงาน Motor Show 2021      


เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถ (รถใหม่) กับบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2564 ซึ่งได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
          1.1 รับสิทธิผ่อนชำระเงินดาวน์ 0% ผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย และฟรีค่าธรรมเนียมใช้บัตรเครดิต เฉพาะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมรายการ โดยเลือกรับสิทธิ (1) ผ่อน 0% นาน 6 เดือน (ดาวน์สูงสุดไม่เกิน 15% ของราคารถ) หรือ (2) ผ่อน 0% นาน 3 เดือน (ดาวน์สูงสุดไม่เกิน 20% ของราคารถ) และทั้งสองทางเลือกผ่อนดาวน์สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท และ
          1.2 รับบัตรกำนัลห้องพักจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั่วไทย มูลค่าสูงสุด 7,500 บาท (รับ 1สิทธิ์ ต่อ 1 สัญญา) โดยมูลค่าบัตรกำนัลที่ลูกค้าจะได้รับเป็นไปตามสินเชื่อเช่าซื้อที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ ดังนี้ (1) กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อมากกว่าหรือเท่ากับ 2,000,000 บาทขึ้นไป จะได้รับบัตรกำนัลห้องพักจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มูลค่า 4,000-7,500 บาท (2) กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่าซื้อน้อยกว่า 2,000,000 บาท ได้รับบัตรกำนัลห้องพักจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มูลค่า 1,500-3,500 บาท (มูลค่าบัตรกำนัลแตกต่างกันตามโรงแรมและรีสอร์ทเครือเซ็นทาราที่ลูกค้าเลือก) ซึ่งเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลห้องพัก เป็นไปตามที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารากำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลที่พักภายในวันที่ 15 และ30 ของทุกเดือน โดยจะเริ่มจัดส่งครั้งแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
2. การพิจารณาเครดิตเป็นไปตามนโยบายเครดิตของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
4. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​​