แนะนำผลิตภัณฑ์

​​​

สินเชื่อรถช่วยได้
ไม่ช็อตแน่ แค่มีรถ
ใช้แค่เนี้ย!
บัตรประชาชน และเล่มทะเบียนรถ
ไม่ต้องมีสลิปรายได้

ฉีกกฎเดิมๆ เรื่องเอกสารเยอะ!
ใครๆ ก็กู้ได้ง้ายง่ายยย!

กู้ง่าย ได้เงินไวกว่า
ไม่ยุ่งยาก วันเดียวก็ได้เงิน

​​​


สินเชื่อรถช่วยได้ ไม่ช็อตแน่ แค่มีรถ ไม่ต้องมีสลิปรายได้ เหมาะกับใคร?
• มีรถยนต์ที่ปลอดภาระ พร้อมเล่มทะเบียนรถยนต์
• ต้องการใช้เงินด่วน ได้เงินเร็ว วงเงินไม่สูงมาก เพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ เสริมสภาพคล่อง
• เดินบัญชีน้อยหรือไม่มีรายได้ประจำ มีรายรับเป็นเงินสด ไม่มีสลิปหรือเอกสารแสดงรายได้
• อนุมัติและได้เงินเร็วภายใน 1 วัน*

​เงื่อนไข :
1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ แบบไม่แสดงรายได้ (Self-Declared)
2. ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ และตกลงยินยอมส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่ลีสซิ่งกสิกรไทยครอบครองโดยไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ และเมื่อชำระค่างวดครบถ้วนตามสัญญาแล้วลีสซิ่งกสิกรไทยจึงจะส่งมอบเล่มคู่มือจดทะเบียนรถคืน
3. อายุรถยนต์รับตั้งแต่ ปี 2007 - 2022 สูงสุดไม่เกิน 16 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนการใช้งาน รวมระยะเวลาผ่อนชำระค่างวด ต้องไม่เกิน 21 ปี
4. วงเงินให้สินเชื่อสูงสุด 70% ของราคาประเมินรถยนต์ โดยไม่เกิน 300,000 บาท
5. ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
6. ยื่นขอสินเชื่อได้เฉพาะบุคคลธรรมดา เท่านั้น
7. ไม่ต้องมีสลิปรายได้ / เอกสารรายได้
8. อนุมัติภายใน 1 วันทำการหลังจากเอกสารครบถ้วน
9. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ต้องเตรียม และระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อ
• สำเนาบัตรประชาชน  2 ชุด
• สำเนาทะเบียนรถยนต์ (เฉพาะหน้าที่มีรายการ) หน้า 16,17,18 และ 19  1 ชุด
• เล่มทะเบียนรถตัวจริง 
• สำเนาป้ายภาษี มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 เดือน
• รูปถ่ายรถยนต์คันที่ขอสินเชื่อ
 ​

ระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อ : อนุมัติภายใน 1 วันทำการหลังจากเอกสารครบถ้วน


*หมายเหตุ : เงื่อนไขการพิจารณาและอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด