วันนี้ - 30 มิ.ย. 2561

สิทธิพิเศษ สำหรับกลุ่มพนักงานบริษัท SET100 และบริษัทชั้นนำ

 • ​​สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ ดอกเบี้ยต่ำสุด 1.89% รับบัตรกำนัล มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
 • สมัคร​สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 1.5 ล้านบาท
 • รับส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.45%
​เงื่อนไขการร่วมรายการ​​
 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทย (รถใหม่ป้ายแดง) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รับสิทธิ์อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี 1.89% สำหรับแบรนด์รถยนต์ที่ร่วมรายการ และรับฟรี บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท โดยบริษัทจะจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้โลตัสไปยังที่อยู่ของลูกค้าทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อ
 2. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ได้รับอนุมัติ เกิดสัญญา และเบิกใช้วงเงินภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 0.45% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ, และรับฟรี ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุนประกันภัยสูงสุด 1,500,000 บาท (สงวนสิทธิ์ 1 สัญญาเช่าซื้อต่อ 1 สัญญาประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล) เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไปเท่านั้น โดยระยะเวลาคุ้มครองตามกรมธรรม์จะสิ้นสุดเท่ากับระยะเวลาการผ่อนชำระค่างวดในสัญญาเช่าซื้อ หรือสิ้นสุดกรมธรรม์พร้อมการสิ้นสุดสัญญาเช่าซื้อ แล้วแต่วันใดจะมาถึงก่อน ทุนประกันที่ได้รับจะไม่เกินจำนวนเงินต้นในสัญญาเช่าซื้อ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และดอกเบี้ยเช่าซื้อ) และลูกค้ามีสิทธิ์เลือกรับสิทธิพิเศษ ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้อีกด้วย
  ​2.1  ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือน เฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนปี 2560 และมีระยะเวลาการเช่าซื้อ 48 งวดเท่านั้น หรือ
  ​2.2 อนุมัติชัวร์ ! รับส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ 0.45% ต่อปีสำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เฉพาะลูกค้าที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ในวันที่อนุมัติสินเชื่อ
 3. ​เงื่อนไขพิเศษนี้เฉพาะพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม SET100 และบริษัทชั้นนำที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
 4. การพิจารณาเครดิตเป็นไปตามนโยบายเครดิตของบริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
 5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
 6. บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเห็นสมควร โด​ยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สนใจสมัคร​​

​​