1 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

สิทธิพิเศษ สำหรับกลุ่มพนักงานบริษัท SET100 และบริษัทชั้นนำ

  • ​​​​​​​​​สมัครสินเชื่อรถ (รถใหม่) ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 2.09% ต่อปี สมัครวันนี้ รับฟรี! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท*​
  • ​สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ รับส่วนลดดอกเบี้ยพิเศษ 0.45%** ต่อปี​ สำหรับอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์
​​​


เงื่อนไข
*1. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถ (รถใหม่) ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562 ได้รับการอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาเช่าซื้อ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563 รับฟรี! บัตรกำนัล เทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท และรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้นเพียง 2.09% ต่อปี (เฉพาะรุ่นรถยนต์ที่ร่วมรายการ) โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน 
**2. สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ เฉพาะกรณีเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก  ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2562 ได้รับการอนุมัติเกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. 2563 ได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อพิเศษ 0.45% ต่อปี สำหรับอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ประเภทโอนเล่มทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ โดยลูกค้าต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี ณ วันยื่นใบสมัคร  มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันขั้นต่ำ 6 เดือน และผ่านการทดลองงานแล้ว ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้หรือภาระผูกพันใดๆ รถยนต์มีอายุไม่เกิน 16 ปี (คำนวณจากวันจดทะเบียนรถยนต์ถึงวันที่สมัครสินเชื่อ) อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติ ไม่มีความชำรุดบกพร่อง
3. เงื่อนไขพิเศษนี้เฉพาะพนักงานประจำ ที่ปฏิบัติงานในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม SET100 และบริษัทชั้นนำ ที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด
4. ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญนี้ร่วมกับแคมเปญอื่นได้
5. การพิจารณาเครดิต หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามเห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า