ประวัติบริษัท

​บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทหนึ่งในเครือธนาคารกสิกรไทย โดยมี บมจ. ธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ 99.99 เปิดดำเนินการเมื่อ 8 สิงหาคม 2548 เพื่อให้บริการสินเชื่อรถประเภทเช่าซื้อแก่ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล ได้แก่ สินเชื่อรถสำหรับรถใหม่ รถใช้แล้ว สินเชื่อรถเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ สินเชื่อรถสัญญาเช่าทางการเงิน และสินเชื่อรถช่วยได้​