เงื่อนไข
1. สำหรับลูกค้าเก่าของลีสซิ่งกสิกรไทยที่แนะนำเพื่อนมาสมัครสินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทยผ่อนชำระค่างวดทั้งแบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกและอัตราดอก เบี้ยคงที่ (Flat Rate) ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2561 ลูกค้าเก่าของลีสซิ่งกสิกรไทยซึ่งเป็นผู้แนะนำ รับฟรี บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 1,000 บาท เมื่อเพื่อนที่สมัครสินเชื่อได้รับอนุมัติ เกิดเป็นสัญญาและเบิกใช้วงเงินภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และต้องได้รับวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
2. กำหนดการจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้โลตัสให้กับลูกค้าเก่าของลีสซิ่งกสิกรไทยภายใน 45 วัน หลังจากเพื่อนที่สมัครสินเชื่อเกิดสัญญาและเบิกใช้วงเงิน
3. ของสมนาคุณไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
4. แคมเปญนี้ไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในฐานะเป็นพนักงานตัวการตัวแทน หรือนายหน้าระหว่างบริษัทกับผู้เข้าร่วมโครงการ(ผู้แนะนำ)
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์พนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทยไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
6. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด