อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบี้ยปรับสำหรับเงินให้สินเชื่อเพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์

เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ สำหรับสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ 1 เม.ย. 2567 296 KB.
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบี้ยปรับ สำหรับสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ 1 ต.ค. 2566 207 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ สำหรับสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ 1 เม.ย. 2564 165 KB.
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบี้ยปรับ สำหรับสินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ 1 ส.ค. 2562 159 KB.
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบี้ยปรับ สำหรับเงินให้สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ 4 ธ.ค. 2561 2 MB.
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบี้ยปรับ สำหรับเงินให้สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ 1 ก.ย. 2561 2 MB.
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบี้ยปรับสำหรับเงินให้สินเชื่อเพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์ และสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ 1 ธ.ค. 2560 122 KB.
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบี้ยปรับสำหรับเงินให้สินเชื่อเพื่อผู้จำหน่ายรถยนต์ 1 ส.ค. 2556 83 KB.