อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing)

เรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) 22 พ.ย. 2565 209 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ (สคบ 65) 22 พ.ย. 2565 178 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) 12 ก.ค. 2565 222 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ (สคบ 61) 12 ก.ค. 2565 206 KB.
ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ 1 ก.พ. 2565 2 MB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ 12 ก.ย. 2564 256 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) 12 ก.ย. 2564 299 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ 1 เม.ย. 2564 160 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน 1 เม.ย. 2564 685 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) 1 ต.ค. 2563 639 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) 1 ส.ค. 2562 869 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) 4 ธ.ค. 2561 5 MB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ สัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing) และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 1 ก.ย. 2561 6 MB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรายย่อย สินเชื่อเช่าซื้อแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 1 ก.ค. 2561 2 MB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 16 ก.ย. 2560 3 MB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 1 ม.ค. 2560 553 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 1 ก.พ. 2559 500 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 30 ก.ค. 2558 520 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง และสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 20 ส.ค. 2557 3 MB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ และเช่าแบบลีสซิ่ง 15 ส.ค. 2556 468 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 1 มี.ค. 2556 67 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 12 เม.ย. 2555 77 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 1 มิ.ย. 2554 67 KB.
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 16 ก.ย. 2552 65 KB.