โครงการมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจ​ากสถานการณ์ไม่ปกติ ของสินเชื่อรถ KLeasing​​

​​​​​​​​​​​​​​​​พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

Linked Slide
สินเชื่อรถช่วยได้ "กู้ปั๊บ รับปุ๊บ ฟรีค่าธรรมเนียม"

Linked Slide
สินเชื่อรถครบทุกด้าน

สิทธิพิเศษสำหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย

Linked Slide
สินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทย

สิทธิพิเศษ สำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ และผู้พิพากษา

Linked Slide
ต้องการเงินหมุน แค่มีรถ ก็โอเค

วงเงินสินเชื่อสูง ผ่อนยาว ดอกเบี้ยต่ำ

Linked Slide

คำนวณสินเชื่อรถใหม่

บาท

คำนวณสินเชื่อรถใช้แล้ว

คำนวณสินเชื่อรถช่วยได้ (โอนเล่ม)

คำนวณสินเชื่อรถช่วยได้ (จำนำเล่ม)