สิทธิพิเศษ

สำหรับลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย

Linked Slide
สินเชื่อรถช่วยได้กสิกรไทย แจกสนั่น อัศจรรย์เป็นทอง

สมัครวันนี้ ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งทอง

Linked Slide
สินเชื่อรถครบทุกด้าน

สำหรับกลุ่มพนักงานบริษัท SET100 และบริษัทชั้นนำ

Linked Slide
รถใหม่ในฝัน ทุกคันเป็นจริงได้

สินเชื่อเช่าซื้อรถกสิกรไทย สิทธิพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้พิพากษา

Linked Slide

คำนวณสินเชื่อรถใหม่

บาท

คำนวณสินเชื่อรถใช้แล้ว

คำนวณสินเชื่อรถช่วยได้