อินเทอร์เน็ต (K-Cyber)

ช่องทางการชำระเงินผ่าน K-Cyber

​​ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น

ขั้นตอนการชำระเงิน

 1. เปิดเว็บไซต์ www.kasikornbank.com
 2. เข้าสู่ระบบ K-Cyber โดยกรอกรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน (สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสมัครบริการ K-Cyber สามารถสมัครขอรับบริการ ได้ที่ช่องทางเหล่านี้)
 3. เลือกรายการชำระเงินค่าสินค้าและบริการ
 4. กดปุ่ม “สร้างแบบฟอร์ม”
 5. ระบุชื่อแบบฟอร์มการชำระเงิน
 6. ช่องประเภทบริการ เลือก “บริการเช่าซื้อ”
 7. ช่องบริษัท เลือก “บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด”
 8. เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงิน (กระแสรายวัน หรือออมทรัพย์)
 9. ระบุหมายเลขสมาชิก และหมายเลขอ้างอิงของลูกค้า
  • Ref. No.1 คือ เลขที่สัญญา 10 หลัก
  • Ref. No. 2 คือ ประเภทการรับชำระ เช่น ค่างวด ค่าเบี้ยประกัน ค่าต่อทะเบียน (เลข 4 หลัก)
 10. ระบุจำนวนเงินที่จะชำระ และกดปุ่มชำระเงิน
 11. ยืนยันการทำรายการ
 12. พิมพ์ใบยืนยันการทำรายการเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่น

สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคารกสิกรไทย สามารถชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์ธนาคาร ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา www.krungsri.com
 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ www.scbeasy.com
 3. ธนาคารกรุงไทย www.ktb.co.th