ตู้ ATM

ช่องทางการชำระเงินผ่านตู้ ATM

​​ตู้ ATM ของธนาคารต่าง ๆ ที่สามารถชำระเงินได้มีดังนี้

  1. ธนาคารกสิกรไทย ใส่รหัสบริษัท 5 หลัก หมายเลข “33533”
  2. ธนาคารกรุงไทย ใส่รหัสบริษัท 4 หลัก หมายเลข “6080”
  3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ” และใส่รหัสบริษัทที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งหนี้ของท่าน
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลือก “ชำระเข้าบริษัทอื่น” และใส่รหัสบริษัทที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งหนี้ของท่าน