เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ช่องทางการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

​สามารถชำระเงินผ่านร้านค้าชั้นนำทั่วไปที่มีสัญลักษณ์ “เคาน์เตอร์เซอร์วิส” ดังนี้​

 1. ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
 2. The Emquartier
 3. Siam Paragon
 4. The Mall
 5. CJ Express
 6. Maxvalue
 7. Golden Place
 8. Max Mart
 9. ตั้งฮั่วเส็ง
 10. ธนาคารไทยเครดิต
 11. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 15. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 16. Top Mart
 17. Save Land