ต่อประกันภัยรถ

ขั้นตอนการต่อประกันภัย

  1. บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 2 เดือน ก่อนถึงกำหนดต่อประกันภัย โดยจะส่งจดหมายตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้
  2. ท่านสามาถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยรถประจำปีได้ที่ บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้ ดังนี้

เกี่ยวกับบริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท โพรเกรส มัลติ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและให้บริการลูกค้าทั่วไปในด้านประกันภัย ทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันภัย และรับเป็นที่ปรึกษาประกันภัยทุกประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ พ.ร.บ.รถยนต์ ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย ประกันภัยธุรกิจ SME ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันการชดเชยรายได้ ประกันสุขภาพ ประกันวงเงินสินเชื่อประเภทต่าง ๆ และประกันภัยอื่น ๆ โดยมี บจก.ลีสซิ่งกสิกรไทย เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99


รางวัลที่ได้รับ
  • รางวัลนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2555 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 408/48 ชั้น 11 อาคารพหลโยธินเพลส
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-6768799
โทรสาร: 02-6768655
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น.